Příčiny nemoci Whippleova


Příčinou nemocí Whippleova je infekce bakterií Tropheryma whipplei. Tato bakterie může zpočátku vliv na slizniční výstelku tenkého střeva, tvoří malé léze v střevní stěně. S časem, Infekce se může rozšířit na další části těla.

Ne hodně je známý o bakterie. Ačkoliv se zdá, snadno vyskytovat v životním prostředí, Vědci opravdu nevím, odkud pochází, nebo jak se to přenášet na člověka. Ne každý, kdo nese bakterie rozvíjí nemoc. Někteří vědci se domnívají, že lidé s nemocí mohou mít genetický defekt v jejich imunitní systém, který dělá je více citlivý na vzniku onemocnění působením bakterií.

Whippleova choroba je extrémně neobvyklé. Nedávné odhady jsou, že u méně než 1 v 1 milion lidí ročně.

Rizikové faktory onemocnění Whippleova

Vzhledem k tomu, tak málo je známo o bakterii, která způsobuje Whippleova nemoc, rizikové faktory pro onemocnění nebyly jasně identifikovány. Na základě dostupných zpráv, se zdá pravděpodobné, že vliv:

Muži
Lidé ve věku 40 na 60
Běloši v Severní Americe a Evropě

Komplikace choroby Whippleova

Obložení vašeho tenkého střeva má jemné vlasy-jako projekce (Vila) , které pomáhají tělu absorbovat živiny. Whippleova nemoc poškozuje klky, zhoršovat vstřebávání živin. Nutriční nedostatky jsou běžné u lidí s onemocněním Whippleova a může vést k únavě, slabost, ztráta hmotnosti a bolest kloubů.

Whippleova nemoc je progresivní a potenciálně smrtelné onemocnění. I když je vzácná infekce, spojené úmrtí jsou stále hlášeny, z velké části do pozdních diagnóz a zpožděné léčbě. Smrt je často způsobena šíření infekce do centrálního nervového systému, který může způsobit nevratné poškození.

Testy a diagnostika nemoci Whippleova

Proces diagnostiky Whippleova nemoc typicky zahrnuje následující zkoušky:

Fyzikální vyšetření. Váš lékař bude pravděpodobně začínat úplnou fyzickou zkoušku, hledat příznaky, které naznačují přítomnost této podmínky - například, břicha něhu a ztmavnutí kůže, zejména na slunci, exponované části těla.

Biopsie. Důležitým krokem při diagnostice Whippleova nemoc bere vzorek tkáně (biopsie), Nejčastěji se získávají z výstelky tenkého střeva. Chcete-li to, Váš lékař obvykle provádí horní endoskopii. Postup využívá tenké, flexibilní prostor, který prochází ústy, hrdlo, jícen a žaludek do tenkého střeva. Rozsah umožňuje lékař pro prohlížení zažívací pasáže a získat biopsie.

V průběhu řízení, vzorky tkáně jsou odstraněny z několika lokalit v rámci svého střeva. Tato tkáň se mikroskopicky vyšetří na přítomnost bakterií způsobujících onemocnění a jejich lézí, a zvláště pak pro Tropheryma bakterií whipplei. Pokud biopsie tenkého střeva nejsou potvrdit diagnózu, Váš lékař může biopsie zvětšené lymph uzel nebo provést další vyšetření, pokud máte neurologické symptomy, jako záchvaty.

DNA založené test známý jako polymerázové řetězové reakce (PCR), který je k dispozici u některých zdravotnických zařízení, může objevit Tropheryma whipplei bakterie v bioptických vzorků nebo vzorků cerebrospinální tekutiny.
Krevní testy. Lékař může také nařídit krevní testy, např. kompletní krevní obraz (CBC). Krevní testy mohou odhalit určité podmínky spojené s nemocí Whippleova, především anémie, což je pokles počtu červených krvinek, a nízké koncentrace albuminu, proteinu v krvi.