Rizikové faktory tachykardie


Jakákoliv podmínka, která klade nároky na srdce nebo škody srdeční tkáně může zvýšit riziko tachykardie. Změny životního stylu nebo lékařské ošetření může snížit riziko spojené s těmito faktory:

Srdeční choroba

Vysoký krevní tlak

Kouření

Heavy užívání alkoholu

Heavy kofein použití

Použití rekreačních léků

Psychický stres nebo úzkost

Další rizikové faktory

Další faktory, které mohou zvyšovat riziko tachykardie patří:

Starší věk. Stárnutí související opotřebení na srdce dělá větší pravděpodobnost vzniku tachykardie.

Rodina. Pokud máte v rodinné anamnéze tachykardie nebo jiné poruchy srdečního rytmu, můžete mít zvýšené riziko tachykardie.

Komplikace tachykardie

Komplikace tachykardií se liší v závažnosti závislosti na takových faktorech, jako je druh tachykardie, míra a doba trvání rychlé srdeční frekvenci, a existence jiných srdečních onemocnění. Možné komplikace zahrnují:

Krevní sraženiny, které mohou způsobit cévní mozkovou příhodu nebo srdeční infarkt

Neschopnost srdce pumpovat dostatečné množství krve (selhání srdce)

Časté mdloby

Náhlý skon, obvykle spojován pouze s ventrikulární tachykardie nebo fibrilace komor