Τα συμπτώματα της Ραγοειδίτιδα


Τα σημάδια, συμπτώματα και τα χαρακτηριστικά της ραγοειδίτιδας περιλαμβάνουν:

Κοκκίνισμα του ματιού

Πόνος του οφθαλμού

Ευαισθησία στο φως

Θολή όραση

Σκοτάδι, κυμαινόμενο σημεία στο οπτικό σας πεδίο (εξιδρώματα)

Μειωμένη όραση

Υπόλευκο περιοχή (υπόπυο) στο εσωτερικό του οφθαλμού μπροστά από το κάτω μέρος του χρωματισμένη περιοχή του οφθαλμού (ίρις)

Η ιστοσελίδα της ραγοειδίτιδας ποικίλλει και περιγράφεται από όπου στο μάτι εμφανίζεται.

Πρόσθια ραγοειδίτιδα επηρεάζει το μπροστινό μέρος του ματιού σας (που ονομάζεται επίσης ιρίτιδα).

Οπίσθια ραγοειδίτιδα επηρεάζει το πίσω μέρος του ματιού σας (που ονομάζεται επίσης χοριοειδίτιδα).

Ενδιάμεσοι ραγοειδίτιδα επηρεάζει το ακτινωτό σώμα (που ονομάζεται επίσης cyclitis).

Panuveitis συμβαίνει όταν όλες οι στρώσεις του ραγοειδής είναι φλεγμονή.

Σε οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες, το ζελέ υλικό που μοιάζει με το κέντρο του ματιού σας (υαλώδης) μπορεί επίσης να γίνει φλεγμονή και διεισδύσει με φλεγμονώδη κύτταρα.

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά και να επιδεινωθεί γρήγορα, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι εμφανής σε ένα ή και στα δύο μάτια.

Πότε πρέπει να δείτε ένα γιατρό
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε συμπτώματα της ραγοειδίτιδας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας παραπέμψει σε οφθαλμίατρο (οφθαλμολόγος). Εάν έχετε σημαντικό πόνο στα μάτια και νέα προβλήματα όρασης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Τι είναι Ραγοειδίτιδα?

Ραγοειδίτιδα (u-ve-Ι-tis) είναι η φλεγμονή του ραγοειδής, το μεσαίο στρώμα του ματιού. Ο ραγοειδής αποτελείται από την ίριδα, χοριοειδούς και ακτινωτό σώμα. Το χοριοειδές παρεμβάλλεται μεταξύ του αμφιβληστροειδή και το λευκό του ματιού (σκληροειδούς), και παρέχει τη ροή του αίματος προς τα βαθιά στρώματα του αμφιβληστροειδούς. Ο πιο κοινός τύπος ραγοειδίτιδα είναι μια φλεγμονή της ίριδας που ονομάζεται ιρίτιδα (πρόσθια ραγοειδίτιδα).

Λοιμώξεις, ζημίας και αυτοάνοσες διαταραχές μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη της ραγοειδίτιδας, αν και η ακριβής αιτία είναι άγνωστη συχνά.

Ραγοειδίτιδα μπορεί να είναι σοβαρές, που οδηγεί σε μόνιμη απώλεια της όρασης. Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία είναι σημαντική για την πρόληψη των επιπλοκών της ραγοειδίτιδας.