Risicofactoren van Wilms’ tumor


Factoren die het risico Wilms kan toenemen’ tumor zijn onder andere:

Als vrouwelijke. Meisjes zijn iets meer kans om Wilms te ontwikkelen’ tumor dan zijn jongens.
Omdat het zwart. Zwarte kinderen hebben een iets hoger risico op het ontwikkelen Wilms’ tumor doen dan kinderen van andere rassen. Kinderen van Aziatische afkomst blijken een lager risico dan kinderen van andere rassen hebben.
Met de familie Wilms’ tumor. Als iemand in het gezin van uw kind heeft Wilms’ tumor,tumoris uw kind een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte.

Wilms’ tumor komt vaker voor bij kinderen met bepaalde afwijkingen bij de geboorte aanwezig, inclusief:

Aniridia. In deze toestand is de iris - de gekleurde deel van het oog - vormt slechts gedeeltelijk of helemaal niet.
Hemihypertrofie. Een aandoening die optreedt wanneer een zijde van het lichaam is merkbaar groter dan de andere zijde.
Niet-ingedaalde testikels. Een of beide testikels niet om af te dalen in het scrotum (cryptorchisme).
Hypospadie. De urine (urethrale) opening is aan het uiteinde van het voortplantingsorgaan, maar aan de onderzijde.

Wilms’ tumor kan optreden als onderdeel van zeldzame syndromen, inclusief:

WAGR syndroom. Dit syndroom omvat Wilms’ tumor, aniridie, afwijkingen van de geslachtsorganen en de urinewegen, en mentale retardatie.

Denys-Drash syndroom. Dit syndroom omvat Wilms’ tumor, nierziekte en mannelijke pseudo-, waarin een jongen is geboren met testikels, maar kunnen vertonen vrouwelijke kenmerken.
Beckwith-Wiedemann syndroom. De symptomen van dit syndroom zijn onder andere buikorganen die uitsteken in de basis van de navelstreng, een grote tong (macroglossie) en uitgebreide interne organen.