Risikofaktorer for Wilms’ svulst


Faktorer som kan øke risikoen for Wilms’ tumor omfatter:

Å være kvinne. Jenter er litt mer sannsynlig å utvikle Wilms’ tumor enn er gutter.
Å være svart. Svart barn har en noe høyere risiko for å utvikle Wilms’ tumor enn gjør barn av andre raser. Barn av asiatisk avstamning synes å ha en lavere risiko enn gjør barn av andre raser.
Å ha en familiehistorie med Wilms’ tumor. Hvis noen i barnets familie har hatt Wilms’ tumor, da bsvulst ditt har en økt risiko for å utvikle sykdommen.

Wilms’ tumor oppstår oftere hos barn med visse avvik tilstede ved fødselen, herunder:

Aniridia. I denne tilstanden iris - det fargede delen av øyet - danner bare delvis eller ikke i det hele tatt.
Hemihypertrophy. En tilstand som oppstår når den ene siden av kroppen er merkbart større enn den andre siden.
Retinerte testikler. En eller begge testiklene ikke klarer å gå ned i pungen (kryptorkisme).
Hypospadi. Urin (urethral) åpning er ikke på spissen av den reproduktive organ, men er på undersiden.

Wilms’ Svulsten kan forekomme som en del av sjeldne syndromer, herunder:

WAGR syndrom. Dette syndromet inkluderer Wilms’ svulst, aniridia, patologi i kjønnsorganer og urinveier, og psykisk utviklingshemning.

Denys-Drash syndrom. Dette syndromet inkluderer Wilms’ svulst, nyresykdom og mannlige pseudohermaphroditism, hvor en gutt blir født med testikler, men kan ha kvinnelige egenskaper.
Beckwith-Wiedemann syndrom. Symptomer på dette syndromet inkluderer abdominal organer som stikker inn i bunnen av navlestrengen, en stor tunge (macroglossia) og forstørrede indre organer.