Czynniki ryzyka częstoskurczu


Każdy stan, który kładzie się cieniem na sercu lub tkanki serca odszkodowań mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia częstoskurczu. Zmiany w stylu życia lub leczenie może zmniejszyć ryzyko związane z następującymi czynnikami:

Choroba serca

Wysokie ciśnienie krwi

Palenie

Nadużywanie alkoholu

Ciężki kofeina wykorzystanie

Stosowanie leków rekreacyjnych

Stres psychiczny lub lęk

Inne czynniki ryzyka

Inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia częstoskurczu obejmować:

Starszy wiek. Starzenie związane zużycie serca sprawia, że ​​bardziej narażone na rozwój częstoskurcz.

Rodzina. Jeśli masz w rodzinie częstoskurczu lub innych zaburzeń rytmu serca, możesz mieć zwiększone ryzyko częstoskurczu.

Powikłania tachykardia

Powikłania częstoskurczów różnego stopnia w zależności od takich czynników, jak rodzaj częstoskurczu, szybkość i czas szybkiego serca, a występowanie innych chorób serca. Możliwe powikłania obejmują:

Skrzepy krwi, które mogą spowodować udar mózgu lub zawał serca

Niezdolność serca do pompowania wystarczającej ilości krwi (niewydolność serca)

Częste omdlenia czarów

Nagła śmierć, zazwyczaj związane z częstoskurczu komorowego lub migotania komór