Príčiny trachoma


Trachóm je spôsobená niektorými podtypy Chlamydia trachomatis, baktérie, ktorá môže tiež spôsobiť infekcie chlamýdie.

Trachóm šíri prostredníctvom kontaktu s výtok z očí alebo nosa z infikovanej osoby. Hands, odev, uteráky a hmyz môžu byť všetky cesty pre prenos. Vo svete v rozvojových krajinách, muchy sú hlavným prostriedkom prenosu.

Rizikové faktory trachoma

Faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku zmluvného trachoma patrí:

Chudoba. Trachóm je primárne ochorenie veľmi chudobné obyvateľstvo v rozvojových krajinách.

Crowded životné podmienky. Ľudia žijúci v úzkom kontakte sú vystavené väčšiemu riziku šírenia infekcie.

Zlá hygiena. Zlé hygienické podmienky a nedostatok hygieny, ako nečisté tváre či rúk, pomáhajú k šíreniu nákazy.

Vek. V oblastiach, kde je táto choroba je aktívna, to je najviac obyčajné v deti vo veku 4 na 6.

Pohlavie. Ženy zmluvu choroby u sadzby dva až šesťkrát vyššia než u mužov.

Zlý prístup k vode. Domácnosti vo väčších vzdialenostiach od prívod vody, sú viac náchylné k infekcii.

Muchy. Ľudia žijúci v oblastiach s problémami ovládajúcimi muchy populácii môže byť náchylnejšie na infekciu.

Nedostatok latrín. Populácie bez prístupu k pracovným latrín - typ komunálneho WC - majú vyšší výskyt ochorení.

Komplikácie trachoma

Jedna epizóda trachoma spôsobené Chlamydia trachomatis je ľahko liečiť s včasnú detekciu a použitie antibiotík. Však, opakované infekcie môže viesť ku komplikáciám, vrátane:

Zjazvenie vnútornej viečka
Očných deformity
Dovnútra skladanie viečok (entropium)
Zarastené riasy
Rohovky zjazvenie alebo zakalenie
Čiastočná alebo úplná strata zraku

Skúšky a diagnostika trachoma

Väčšina ľudí s trachoma v jej počiatočných fázach zobraziť žiadne príznaky. V oblastiach, kde je táto choroba je časté, Váš lekár môže diagnostikovať trachóm cez fyzikálne vyšetrenie, alebo prostredníctvom zaslania vzorky baktérií z vašich očí majú byť kultivované a testované v laboratóriu.