Príznaky vaskulárnej demencie


Cievnej demencie príznaky sa líšia, V závislosti na časti mozgu, kde je narušená prietok krvi. Príznaky sa často prekrývajú s tými inými typmi demencie, najmä Alzheimerova choroba. Vaskulárnej demencie príznaky môžu byť veľmi jasné, kedy k nim dochádza náhle po mŕtvici. Keď sa zdajú zmeny vo svojom myslení a uvažovaní jasne spojená s mozgovú mŕtvicu, táto podmienka je niekedy nazývaná “po mŕtvici demenciou.”

Ďalším charakteristickým vzor vaskulárnej demencie príznaky niekedy nasleduje po sérii mŕtvic alebo mini mŕtvica. V tomto vzore, zmeny vo svojich myšlienkových procesov sa vyskytujú v nápadné “kroky” smerom dolu z predchádzajúcej úrovne funkcie, Na rozdiel od postupného, stály pokles, ktorý zvyčajne dochádza pri Alzheimerovej chorobe.

Vaskulárnej demencie, ale aj rozvíjať veľmi pozvoľna, rovnako ako Alzheimerovej choroby. A čo viac, vaskulárnej demencie a Alzheimerovej choroby sa často vyskytujú spoločne. Štúdie ukazujú, že ľudia s demenciou príznaky majú zvyčajne mozgovej zmeny typické pre viac ako jeden druh. Niektorí lekári nazývajú tento stav “zmiešaná demencia.”

Cievnej demencie príznaky patrí:

Zmätok

Problémy pozor a sústrediť sa

Znížená schopnosť organizovať myšlienky alebo akcie

Poklesu schopnosti analyzovať situáciu, vytvoriť efektívny plán, a komunikovať s ostatnými plán

Obtiažnosť rozhodovaní o tom, čo robiť ďalej

Problémy s pamäťou

Nepokoj a agitácia

Nestabilná chôdza

Náhle alebo časté nutkanie na močenie, alebo neschopnosť kontrolovať močenie

Putovanie v noci

Depresia.