Príznaky a príčiny tendinitídy


Príznaky Zápal šliach

Známky a príznaky zápalu šliach dochádza v mieste, kde šľacha pripája ku kosti a typicky zahŕňať:

Bolesť, často popisovaná ako tupá bolesť, najmä pri pohybe postihnutú končatinu alebo spoločné
Nežnosť
Ľahký opuch, prípadne

Kedy navštíviť lekára
Väčšina prípadov tendinitídy môžu reagovať na self-starostlivosti opatrenia. Navštívte svojho lekára, ak príznaky a symptómy pretrvávajú a zasahovať do vašich day-to-day činnosti po dobu dlhšiu ako niekoľko dní.

Príčiny tendinitída

Hoci šliach môže byť spôsobené náhlym zranenia, podmienka je oveľa pravdepodobnejšie, že vyplýva z opakovania určitého pohybu v čase. Väčšina ľudí rozvíjať zápal šliach, pretože ich práca alebo koníčky zahŕňajú opakujúce sa pohyby, ktorá kladie dôraz na šľachy potrebné na plnenie úloh. Použitie správnej techniky je dôležité najmä pri vykonávaní opakovaných športové pohyby alebo pracovné činností súvisiacich s. Nesprávne technika môže preťažiť šľachy - ktoré sa môžu objaviť, napríklad, s tenisovým lakťom - a viesť k šliach.

Čo je tendinitída?

Zápal šliach je zápal alebo podráždenie šľachy - niektorý z hustých vláknitých káble, ktoré sa viaže sval ku kosti. Stav spôsobuje bolesť a citlivosť len mimo spoločné. Kým šliach môže dôjsť v telesných šliach, je to najčastejšie okolo ramien, lakte, zápästia a päty.

Niektoré bežné názvy pre rôzne zápal šľachy sú problémy:

Tenisový lakeť
Golfista lakeť
Džbánu rameno
Plavec ramena
Skokanské koleno

Ak zápal šliach je ťažké a vedie k prasknutiu šľachy, budete potrebovať chirurgickú opravu. Ale vo väčšine prípadov tendinitídy môže byť úspešne liečení odpočinku, fyzikálna terapia a lieky na zníženie bolesti.