Rizikové faktory, Komplikácie, Diagnostika zápalov šliach


Rizikové faktory zápalov šliach

Rizikové faktory pre rozvoj zápal šľachy patrí vek, práce v konkrétnych pracovných miest, alebo sa zúčastňujú v niektorých športoch.

Vek
S pribúdajúcim vekom sa, ich šľachy stávajú menej pružné - čo uľahčuje ich zranenia.

Povolanie
Zápal šliach je častejšia u ľudí, ktorých práca zahŕňa:

Opakované pohyby
Neprirodzených polohách
Časté réžia dosiahnutie
Vibrácia
Výrazná námaha

Sports
Môžete byť náchylnejší k rozvoju šliach, ak sa zúčastňujete v niektorých športoch, ktoré zahŕňajú opakujúce sa pohyby, najmä ak vaša technika nie je optimálna. Táto situácia môže nastať s:

Baseball
Basketbal
Bowling
Golf
Beh
Plávanie
Tenis

Komplikácie tendinitída

Bez správnej liečby, šliach môže zvýšiť riziko výskytu natrhnutie šliach - oveľa viac závažný stav, ktorý môže vyžadovať chirurgickú opravu.

Skúšky a diagnostika zápalov šliach

Tendinitída možno zvyčajne diagnostikovaná počas fyzickej skúšky iba. Váš lekár môže nariadiť röntgen alebo iné zobrazovacie testy, ak on alebo ona potrebuje, aby sa vylúčili iné podmienky, ktoré môžu byť príčinou vašich príznakov a symptómov.