Riskfaktorer för Wilms’ tumör


Faktorer som kan öka risken för Wilms’ tumör innefattar:

Vara kvinna. Flickor är något mer benägna att utveckla Wilms’ tumör än är pojkar.
Att vara svart. Svarta barn har en något högre risk att utveckla Wilms’ tumör än vad barn i andra raser. Barn med asiatiskt ursprung verkar ha en lägre risk än vad barn i andra raser.
Att ha en familjehistoria av Wilms’ tumor. Om någon i ditt barns familj har haft Wilms’ tumor, setumöritt barn har en ökad risk att utveckla sjukdomen.

Wilms’ Tumören förekommer oftare hos barn med vissa avvikelser närvarande vid födseln, inklusive:

Aniridi. I detta tillstånd iris - den färgade delen av ögat - bildar endast delvis eller inte alls.
Hemihypertrophy. Ett tillstånd som uppstår när en sida av kroppen är märkbart större än den andra sidan.
Vandrat ner testiklarna. En eller båda testiklarna inte vandrat ned i pungen (kryptorkism).
Hypospadi. Urinvägarna (uretral) öppning är inte vid spetsen av den reproduktiva organ, men är på undersidan.

Wilms’ tumör kan förekomma som en del av sällsynta syndrom, inklusive:

WAGR syndrom. Detta syndrom ingår Wilms’ tumör, aniridi, abnormaliteter i könsorganen och urinvägarna, och mental retardation.

Denys-Drash syndrom. Detta syndrom ingår Wilms’ tumör, njursjukdom och manlig pseudohermaphroditism, där en pojke föds med testiklarna, men kan uppvisa kvinnliga egenskaper.
Beckwith-Wiedemann syndrom. Symtom på detta syndrom inkluderar bukorganen som sticker in i botten av navelsträngen, en stor tunga (Makroglossi) och förstorade inre organ.