Symtom av vaskulär demens


Vaskulär demens symptomen varierar, beroende på vilken del av hjärnan där blodflödet är nedsatt. Symtomen överlappar ofta med andra typer av demens, särskilt Alzheimers sjukdom. Vaskulär demens symptom kan vara mest tydliga när de inträffar plötsligt efter en stroke. När förändringar i ditt tänkande och resonemang verkar tydlig koppling till en stroke, detta tillstånd kallas ibland “efter stroke demens.”

Ett annat kännetecken mönster av vaskulär demens symptom följer ibland en serie slag eller mini stroke. I detta mönster, förändringar i dina tankeprocesser sker i märkbar “steg” nedåt från din tidigare nivå av funktion, skillnad gradvis, stadig nedgång som typiskt förekommer vid Alzheimers sjukdom.

Men vaskulär demens kan också utvecklas mycket gradvis, precis som Alzheimers sjukdom. Vad mer, vaskulär demens och Alzheimers förekommer ofta tillsammans. Studier visar att personer med demens symptom brukar ha förändringar i hjärnan som är typiska för mer än en typ. Vissa läkare kallar detta tillstånd “blandade demens.”

Vaskulär demens symtom:

Förvirring

Svårt att betala uppmärksamhet och koncentration

Minskad förmåga att organisera tankar och handlingar

Minska i förmåga att analysera en situation, utveckla en effektiv plan, och kommunicera planen till andra

Svårt att bestämma vad de ska göra härnäst

Problem med minne

Rastlöshet och oro

Ostadig gång

Plötslig eller frekvent behov av att urinera, eller oförmåga att kontrollera urinera

Wandering på natten

Depression.