Behandlingar för Viral hemorragisk feber


Läkemedel

Även om ingen specifik behandling finns för de flesta virala hemorragiska febrar, den antivirala läkemedel ribavirin (Virazole, Rebetol) kan bidra till att förkorta loppet av infektionen och förebygga komplikationer i vissa fall.

Terapi

Stödjande vård är nödvändig. För att förhindra uttorkning, du kan behöva vätska för att bidra till att upprätthålla balansen av elektrolyter - mineraler som är avgörande för nerv-och muskelfunktion.

Kirurgiska och andra förfaranden
Vissa människor kan dra nytta av njurdialys, en konstgjord sätt att rengöra avfall från blodet när njurarna inte.

Förebyggande av virala hemorragisk feber

Förhindra virala hemorragiska febrar, särskilt i utvecklingsländer, innebär enorma utmaningar. Många av de sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer som bidrar till den plötsliga uppkomsten och spridningen av smittsamma sjukdomar - krig, förskjutning, förstörelse av livsmiljöer, brist på sanitet och ordentlig medicinsk vård - är problem som inte har några enkla eller snabba lösningar.

Om du bor i eller reser till områden där virala hemorragiska febrar är vanliga, du bör vidta åtgärder för att skydda dig från smitta.

Vaccinera sig

Den gula febern-vaccin anses allmänt säker och effektiv, men i sällsynta fall, allvarliga biverkningar kan uppstå. Kontrollera med Centers for Disease Control and Prevention om statusen på de länder du besöker - vissa kräver intyg om vaccination för inresa. Den gula febern-vaccin rekommenderas inte till barn under 9 månader eller för gravida kvinnor, speciellt under den första trimestern. Vacciner för flera mindre vanliga typer av virala hemorragiska febrar är för närvarande under utveckling.

Undvik myggor och fästingar

Bär ljusa långbyxor och långärmade skjortor eller, ännu bättre, permetrin-belagd kläder. Applicera inte permetrin direkt på huden. Undvik onödiga aktiviteter i skymning och gryning när myggorna är som mest aktiva och använda myggmedel med ett 20 till 25 procent koncentration av DEET på huden och kläder. Om du bor i tältläger eller lokala hotell, Använd myggnät och mygga spolar.

Skydd mot gnagare

För att förhindra gnagare angrepp i ditt hem:

Håll sällskapsdjur täckas och förvaras i gnagare behållare.

Förvara papperskorgen i gnagare behållare, och rengör behållarna ofta.

Kassera sopor regelbundet.

Se till att dörrar och fönster har tightfitting skärmar.

Placera vedstaplarna och travar av tegel och andra material minst 100 fötter från ditt hus.

Klipp gräset noga och hålla borsten trimmas till inom 100 fötter från ditt hus.