Riskfaktorer för Takykardi


Alla tillstånd som innebär en påfrestning på hjärtat eller skadestånd hjärtvävnad kan öka risken för takykardi. Livsstilsförändringar och medicinsk behandling kan minska risken med följande faktorer:

Hjärtsjukdom

Högt blodtryck

Rökning

Tung alkohol

Tung koffein användning

Användning av fritids läkemedel

Psykologisk stress eller ångest

Andra riskfaktorer

Andra faktorer som kan öka risken för takykardi inkluderar:

Äldre. Åldersrelaterade slitage på hjärtat gör dig mer benägna att utveckla takykardi.

Familj. Om du har en familjehistoria av takykardi eller andra hjärtsjukdomar rytm, du kan ha en ökad risk för takykardi.

Komplikationer av Takykardi

Komplikationer av takykardier varierar i svårighetsgrad beroende på sådana faktorer som typen av takykardi, hastigheten och varaktigheten av en snabb hjärtfrekvens, och förekomsten av andra hjärtproblem. Möjliga komplikationer inkluderar:

Blodproppar som kan orsaka en stroke eller hjärtattack

Oförmåga hos hjärtat att pumpa tillräckligt med blod (hjärtsvikt)

Frekventa Svimningsanfall

Plötslig död, vanligtvis endast förknippas med ventrikulär takykardi eller ventrikelflimmer