Riskfaktorer för en tonåring depression


Även om den exakta orsaken till depression är inte känd, faktorer som tycks öka risken för att utveckla eller utlösa tonåring depression inkluderar:

Att ha en förälder, farförälder eller annan biologisk släkting med depression

Att vara tjej - depression förekommer oftare hos kvinnor än hos män

Efter att ha upplevt de senaste stressande livshändelser, såsom död av en nära anhörig

Efter att ha varit fysiskt

Efter att ha varit offret eller vittnen till våld

Med strikta föräldrar som är snabba att skylla eller straffa

Föräldrarnas skilsmässa

Att ha ett ångestsyndrom

Att ha en kronisk medicinsk sjukdom som diabetes eller astma

Med biologiska släktingar med en historia av alkoholism

Att ha en familjemedlem som begått självmord

Med några vänner eller andra personliga relationer

Har vissa personlighetsdrag, såsom låg självkänsla eller är alltför beroende, självkritiska eller pessimistisk

Missbrukar alkohol, nikotin eller andra läkemedel

Lockas till medlemmar av samma kön - vilket kan orsaka depression kopplat till negativa sociala tryck och interna känslomässiga konflikter

Fetma, vilket kan leda till dom av andra och låg självkänsla

Komplikationer av en tonåring depression

Obehandlad depression kan leda till emotionell, beteendemässiga och hälsoproblem som påverkar alla delar av din tonåring liv. Komplikationer i samband med tonåring depression kan inkludera:

Alkohol och läkemedel missbruk
Ångest
Akademiska problem
Familjekonflikter
Förhållande svårigheter
Social isolering
Självmord