Fallots tetrad Symtom


Fallots tetrad symptomen varierar, beroende på graden av obstruktion av blodflödet ut från den högra ventrikeln och in i lungorna. Tecken och symtom kan inkludera:

En blåaktig färgning av huden orsakad av blod låg syre (cyanos)

Andnöd och snabb andning, speciellt under matning

Medvetslöshet (svimning)

Clubbing av fingrar och tår - en onormal, rundade form nagelbädden

Dålig viktökning

Tröttande lätt under uppspelning

Irritabilitet

Ihållande gråt

En blåsljud

Tet trollformler
Ibland, barn med Fallots tetrad kommer plötsligt att utveckla djupa blå hud, naglar och läppar efter gråt, utfodring, ha en avföring, eller sparka hans eller hennes ben vid uppvaknande. Dessa episoder kallas Tet trollformler och orsakas av en snabb nedgång i mängden syre i blodet. Småbarn eller äldre barn kan instinktivt knäböj när de är andfådd. Squatting ökar blodflödet till lungorna. Tet trollformler är vanligare hos unga spädbarn, runt 2 till 4 månader.

När ska en läkare
Söka medicinsk hjälp om du märker att ditt barn har följande symptom:

Andningssvårigheter

Blåaktig missfärgning av huden

Passerar ut eller kramper

Svaghet

Ovanlig irritation

Om ditt barn blir blå (cyanotisk), omedelbart placera ditt barn på sin sida och dra knäna upp till bröstet. Detta bidrar till att öka blodflödet till lungorna. Call 911 eller din lokala nödnummer omedelbart.