Komplikationer av bröstkorg aortaaneurysm


Revor i aortaväggen (dissektion) och bristning av aorta är de viktigaste komplikationerna av bröstkorg aortaaneurysm. En brusten aorta aneurysm kan leda till livshotande inre blödningar. I allmänhet, ju större aneurysmet, desto större är risken för bristning.

Tecken och symptom på att din aortaaneurysm har spruckit inkluderar:

Plötslig, intensiv och ihållande buken, bröst eller ryggsmärta

Smärta som strålar ut i ryggen eller benen

Svettning

KLIBBIGHET

Yrsel

Lågt blodtryck

Snabb puls

Medvetslöshet

Andnöd

Svaghet eller förlamning av ena sidan av kroppen, talsvårigheter eller andra tecken på stroke

Blodpropp risken
En annan komplikation av aortaaneurysm är risken för blodproppar. Små blodproppar kan utvecklas i området för aortaaneurysm. Om en blodpropp lossnar från insidan av en aneurysm och blockerar ett blodkärl någon annanstans i kroppen, det kan orsaka smärta eller blockera blodflödet till hjärnan, ben, tår eller bukorganen.

Livsstil och huskurer för bröstkorg aortaaneurysm

Det finns inga mediciner du kan vidta för att förhindra en aortaaneurysm, trots att mediciner för att kontrollera ditt blodtryck och kolesterol nivå kan minska din risk för komplikationer från en bröstkorg aortaaneurysm.

För nu det bästa sättet att förhindra en aortaaneurysm eller hålla ett aneurysm förvärras är att hålla dina blodkärl så frisk som möjligt. Det innebär att ta dessa steg:

Använd inte tobaksprodukter.
Håll ditt blodtryck under kontroll.
Få regelbunden motion.
Minska kolesterol och fett i kosten.

Om du har några riskfaktorer för aortaaneurysm, tala med din läkare. Om du är i riskzonen, din läkare kan rekommendera ytterligare åtgärder, inklusive läkemedel för att sänka blodtrycket och lindra stress på försvagade artärer. Du kanske också vill överväga screening ekokardiogram med några års.